отклонявам

to divert

verb


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • отклонявам — гл. отстранявам, отбивам, отблъсквам, отдалечавам, премахвам, отмахвам, отвеждам гл. попречвам, задържам, осуетявам, парирам гл. забърквам, отбивам от правия път гл. отвличам вниманието, разсейвам …   Български синонимен речник

 • отклонявам се — гл. отделям се, правя изключение, отстранявам се, вървя по крив път, съм на крив път, греша, нарушавам, отплесвам се, кръшкам гл. изменям се, променям се, варирам, колебая се, отлъчвам се, дезертирам, клинча, изклинчвам гл. въртя, завъртам,… …   Български синонимен речник

 • въртя — гл. завъртвам, превъртам, навъртвам, движа, направлявам, управлявам гл. протакам, бавя, отлагам, отклонявам гл. изопачавам, извъртвам, преиначавам, изменям, извивам, изкривявам, лавирам, мамя, разигравам, разкарвам гл. занасям, лъжа, заблуждавам… …   Български синонимен речник

 • отвличам вниманието — словосъч. отклонявам вниманието, разсейвам, залисвам, отклонявам …   Български синонимен речник

 • варирам — гл. меня се, изменявам се, променям се, видоизменям се, трансформирам се, отклонявам се, колебая се гл. движа се, не съм постоянен гл. меня, променям, видоизменям, изменям, разнообразявам …   Български синонимен речник

 • възвивам се — гл. обръщам се, извръщам се, възвръщам се, давам гръб, завъртам се, врътвам се, връцвам се, завивам се, криввам, правя завой, отклонявам се, закривявам …   Български синонимен речник

 • възпрепятствувам — гл. препятствувам, преча, попречвам, възпирам, спирам, задържам, спъвам, препречвам, осуетявам, парализирам, забавям гл. въздържам, обуздавам, отклонявам гл. преча на, затруднявам гл. разстройвам, разочаровам …   Български синонимен речник

 • вървя по крив път — словосъч. отклонявам се, отделям се, отстранявам се словосъч. нарушавам, престъпвам словосъч. изпортвам се …   Български синонимен речник

 • греша — гл. бъркам, обърквам, сгрешавам, правя грешка, провинявам се, прегрешавам, заблуждавам се, отклонявам се, съм на крив път, имам грешка, посбърквам, не съм прав, сбъркал съм, виновен съм …   Български синонимен речник

 • движа се — гл. бягам, тичам гл. варирам, колебая се, меня се, не съм постоянен гл. вървя, в движение съм, работя, в действие съм гл. насочвам се, държа курс, завивам, свивам, отклонявам се, отбивам се гл. нося се, плувам, плъзгам се …   Български синонимен речник

 • дезертирам — гл. отклонявам се, отлъчвам се, бягам, избягвам, клинча, изклинчвам гл. отдръпвам се, оттеглям се, изоставям, отстъпвам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.